ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΑΡΘΡΟ (NEWS)                                            Βιβλιογραφική αναφορά (Citation)

IDEA Medical Newsletter 2010:2,2.  Available at http://www.idea-lab.gr/newslet20100202.htm

 

Η μικρολευκωματινουρία είναι προγνωστικός παράγων νεφρικής και καρδιακής νόσου σε υπερτασικούς μη-διαβητικούς ασθενείς

Επιμέλεια: Δανάη Παπακωνσταντίνου

The Ipswich Hospital NHS (UK)

Η μικρολευκωματινουρία είναι σοβαρός προγνωστικός παράγων νεφρικής ή καρδιαγγειακής νόσου σε υπερτασικούς ασθενείς οι οποίοι δεν πάσχουν από διαβήτη, σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύθηκε στις 29 Απριλίου 2010 στο περιοδικό Clinical Journal of the American Society of Nephrology.

«Τα ευρήματά μας τονίζουν τη χρησιμότητα του προσδιορισμού της μικρολευκωματίνης των ούρων ως οδηγού σημείου για τον έλεγχο της υπέρτασης» δήλωσε ο επικεφαλής των ερευνητών Δρ Roberto Pontremoli του Πανεπιστημίου της Γένοβας σε συνέντευξη τύπου.

Οι ερευνητές επανεξέτασαν μετά από 11,8 έτη 917 ασθενείς με υπέρταση αλλά χωρίς διαβήτη.  Οι ασθενείς αυτοί είχαν αρχικά περιληφθεί την περίοδο 1993 έως 1997 σε προοπτική μελέτη με τίτλο «Microalbuminuria: A Genoa Investigation on Complications (MAGIC)».  Κατά την έναρξη της μελέτης στους υπερτασικούς ασθενείς είχε προσδιοριστεί η σχέση λευκωματίνη/κρεατινίνη ούρων (ACR) και είχαν καθοριστεί ως όρια μικρολευκωματινουρίας τα ACR≥22 mg/g στους άνδρες και ACR≥31 mg/g στις γυναίκες.

Κατά την επανεξέταση βρέθηκε πως οι ασθενείς που παρουσιάστηκαν με μικρολευκωματινουρία κατά την έναρξη της μελέτης εμφάνισαν με αυξημένη συχνότητα χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (p<0,0001), καρδιαγγειακά επεισόδια (p<0,028) και συνδυασμό καρδιακών και νεφρικών επιπλοκών (p<0,0001).

Οι νεφρικές και οι καρδιακές επιπλοκές βρέθηκαν πως ήταν στατιστικά συχνότερες στους ασθενείς με μικρολευκωματινουρία ακόμα και μετά διόρθωση των δεδομένων με υπολογισμό των συμμεταβλητών ηλικία, δείκτης μάζας σώματος, ύψος αρτηριακής πίεσης, επίπεδα χοληστερίνης αίματος και νεφρική λειτουργία κατά την έναρξη της μελέτης

«Η μικρολευκωματινουρία είναι ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας νεφρικών και καρδιαγγειακών επιπλοκών σε ασθενείς με πρωτοπαθή υπέρταση χωρίς διαβήτη» γράφουν οι ερευνητές.

Οι συγγραφείς της μελέτης καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι «οι ασθενείς με μικρολευκωματινουρία πρέπει να επιλέγονται με σκοπό να αντιμετωπισθούν επιθετικά οι παράγοντες κινδύνου για νεφρικές και καρδιαγγειακές επιπλοκές, μολονότι απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να διευκρινισθεί αν η ειδική θεραπεία βελτιώνει την έκβαση, όπως συμβαίνει σε πάσχοντες από διαβήτη».

 

Βιβλιογραφία

Viazzi F, Leoncini G, Conti N, Tomolillo C, Giachero G, Vercelli M, Deferrari G, Pontremoli R. Microalbuminuria is a predictor of chronic renal insufficiency in patients without diabetes and with hypertension: the MAGIC study. Clin J Am Soc Nephrol. 2010, 5(6):1099-106. Published online April 29, 2010 (Abstract)

 

Επιστροφή στην πρώτη σελίδα του IDEA Medical Newsletter

 

Προειδοποίηση

Το περιεχόμενο του IDEA MEDICAL NEWSLETTER είναι επιστημονικό και απευθύνεται σε γιατρούς και λοιπούς επαγγελματίες υγείας.  Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί από πρόσωπα που δεν έχουν τα προσόντα  νόμιμης άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος για οποιαδήποτε θεραπευτική ή διαγνωστική εφαρμογή.