ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΑΡΘΡΟ (NEWS)                                            Βιβλιογραφική αναφορά (Citation)

IDEA Medical Newsletter 2019:2,2.  Available at http://www.idea-lab.gr/newslet20190202.htm

 

ΕΙΚΟΝΑ 1.  Καλλιέργεια ιού γρίππης σε MDCK.  A. Φυσιολογική κυτταρική σειρά.  Β. Κυτταρική σειρά με στοιχεία κυτταροπαθόνου δράσης του ιού (Sharma 2017).

 

Μείωση μεταλλάξεων του ιού της γρίππης κατά την παραγωγή εμβολίων

Δανάη Παπακωνσταντίνου

University of Birmingham (U.K.)

 

Στα τέλη Μαρτίου του 2019, ο ΠΟΥ και η συμβουλευτική επιτροπή εμβολίων του FDA επέλεξαν τα στελέχη ιών της γρίππης που θα συμπεριληφθούν στα νέα εμβόλια της περιόδου 2019 – 2020.  Αυτά περιλαμβάνουν τους ιούς γρίππης Α(H1N1), Α(Η3Ν2) και γρίππης Β.  Ο στόχος ήταν να επιλεγεί ο καλύτερος συνδυασμός ιών, που αναμένεται να επικρατήσει τον επόμενο χειμώνα.

Ενώ οι ιοί γρίπης που χρησιμοποιούνται στα εμβόλια συνήθως αναπτύσσονται σε αυγά, ορισμένοι αναπτύσσονται καλύτερα σε καλλιέργειες κυττάρων νεφρού κυνός Madin-Darby (MDCK, Madin-Darby canine kidney) [εικόνα 1].

Δυσχερέστερη είναι η καλλιέργεια του H3N2, που ευθύνεται για σοβαρές λοιμώξεις στον άνθρωπο.  Τα στελέχη Η3Ν2 δεν αναπτύσσονται ικανοποιητικά ούτε σε αυγά ούτε σε κύτταρα  MDCK.  Επί πλέον εύκολα μεταλλάσσονται με αποτέλεσμα να μη μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την παραγωγή των εμβολίων.

Οι ιοί της γρίππης μολύνουν τα κύτταρα συνδεόμενοι με ειδικούς υποδοχείς που υπάρχουν στην κυτταρική επιφάνεια.  Αυτοί οι υποδοχείς είναι διαφορετικοί για τα διάφορα ζωικά είδη.  Με απλά λόγια οι υποδοχείς γρίππης του ανθρώπου είναι διαφορετικοί από τους υποδοχείς γρίππης των πτηνών.  Το γεγονός αυτό επηρεάζει την ένταση σύνδεσης ιού – υποδοχέα και την είσοδο του ιού εντός των κυττάρων όπου θα παραχθούν αντίγραφά του.

Σε μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο Nature Microbiology οι Takada et al (2019) ανακοίνωσαν τη δημιουργία μιας νέας κυτταρικής σειράς που ονομάστηκε hCK.  Η νέα σειρά παρήχθη με τροποποίηση των κυττάρων MDCK, έτσι ώστε να υπερεκφραστούν οι ανθρώπινοι υποδοχείς του ιού και να μειωθούν οι υποδοχείς του ιού της γρίππης των πτηνών.  Για τη δημιουργία των κυττάρων hCK χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο επεξεργασίας γονιδίων CRISPR-Cas9.  Διαπιστώθηκε ότι η νέα κυτταρική σειρά μιμείται καλύτερα τα επιθηλιακά κύτταρα που βρίσκονται στην ανώτερη αναπνευστική οδό του ανθρώπου.

Το αποτέλεσμα είναι ότι οι ιοί H3N2 αναπτύσσονται ταχύτερα και σε μεγαλύτερες ποσότητες σε κύτταρα hCK σε σύγκριση με τα MDCK.  Επίσης η χρήση της νέας κυτταρικής σειράς μείωσε σημαντικά την πιθανότητα μεταλλάξεων.  Έτσι οι κατασκευαστές εμβολίων μπορούν να ανακτήσουν με αξιοπιστία τα σωματίδια του ιού που προήλθαν από δείγματα ασθενών.

 

Βιβλιογραφία

Sharma V.  Comparative analysis of molecular methods for detection of influenza viruses. British Microbiology Research Journal, 2017, DOI: 10.9734/BMRJ/2016/28858 (Full text)

Takada K, Kawakami C, Fan S et al  A humanized MDCK cell line for the efficient isolation and propagation of human influenza viruses.. Nature Microbiology, 2019. https://doi.org/10.1038/s41564-019-0433-6 Published online: 29/04/2019. (Abstract)

 

Επιστροφή στην πρώτη σελίδα του IDEA Medical Newsletter

 

Προειδοποίηση

Το περιεχόμενο του IDEA MEDICAL NEWSLETTER είναι επιστημονικό και απευθύνεται σε γιατρούς και λοιπούς επαγγελματίες υγείας.  Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί από πρόσωπα που δεν έχουν τα προσόντα  νόμιμης άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος για οποιαδήποτε θεραπευτική ή διαγνωστική εφαρμογή.