ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΑΡΘΡΟ (NEWS)                                                 Βιβλιογραφική αναφορά (Citation)

IDEA Medical Newsletter 2019:3,1.  Available at https://www.idea-lab.gr/newslet20190301.htm

 

ΕΙΚΟΝΑ 1.  Ο μηχανισμός αύξησης της παραγωγής ιντερφερόνης με αναστολή της γλυκόλυσης και μείωση της παραγωγής γαλακτικού οξέος, όπως προτείνεται από τους Zhang et al  (2019).

 

Η δράση του γαλακτικού οξέος στην παραγωγή ιντερφερόνης

Ουρανία Σπυράκου - Παπακωνσταντίνου

 

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα (Zhang et al  2019) παρουσιάζει μια νέα πιθανή θεραπευτική στρατηγική για τη θεραπεία των ιώσεων και την πρόληψη των κακοήθων νεοπλασιών.

Η μελέτη, που διεξήχθη από μεγάλη ομάδα συνεργασίας στο Wake Forest School of Medicine, αναγνώρισε έναν αισθητήρα (MAVS) που εμπλέκεται στην καταστολή της παραγωγής ιντερφερόνης σε ένα ζωικό μοντέλο.  Είναι γνωστό πως η ενίσχυση της παραγωγής ιντερφερόνης τύπου 1 θα μπορούσε να βοηθήσει στον περιορισμό των ιογενών λοιμώξεων και στην αύξηση της ανοσίας έναντι του καρκίνου.

Οι ιντερφερόνες είναι σηματοδοτικές πρωτεΐνες (signaling proteins) που παράγονται και απελευθερώνονται από τα κύτταρα του ξενιστή ως απόκριση στη λοίμωξη.  Σε ένα κάπως απλουστευμένο μοντέλο, ένα κύτταρο που έχει προσβληθεί από ιό απελευθερώνει ιντερφερόνες, οι οποίες επηρεάζουν τα γειτονικά κύτταρα να ενισχύσουν τους αμυντικούς τους μηχανισμούς τους έναντι των ιώσεων. Επί πλέον οι ιντερφερόνες ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα κατά του καρκίνου και μπορούν να επιβραδύνουν την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων.

Σημαντικό εύρημα της μελέτης είναι ότι οι υποδοχείς τύπου RIG-I (RLRs) μεσολαβούν στην παραγωγή ιντερφερόνης (Εικόνα 1). Αυτή η λειτουργία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην ενίσχυση της ανοσίας του ξενιστή όσον αφορά στην εξουδετέρωση των ιών και την επαγρύπνηση του ανοσοποιητικού έναντι του καρκίνου.

Σύμφωνα με τη μελέτη η γλυκόλυση, που αποτελεί το πρώτο βήμα στην παραγωγή ενέργειας χρήσιμης για τον κυτταρικό μεταβολισμό, απενεργοποιείται κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας RLR.  Αυτή ακριβώς η απενεργοποίηση αποτελεί το κλειδί για την ενεργοποίηση της παραγωγής ιντερφερόνης τύπου Ι.  Επί πλέον αποδείχτηκε ότι η ελάττωση των επιπέδων γαλακτικού οξέος με αδρανοποίηση της γαλακτικής δεϋδρογενάσης Α (LDHA) προκαλεί αύξηση της παραγωγής ιντερφερόνης τύπου 1 και προστατεύει τα πειραματόζωα (μυς) από ιογενείς λοιμώξεις.

Συμπερασματικά η συγκεκριμένη μελέτη καθόρισε τον κρίσιμο ρόλο που παίζει το γαλακτικό οξύ στον περιορισμό της σηματοδότησης RLR και αναγνώρισε το MAVS ως άμεσο αισθητήρα γαλακτικού οξέος, ο οποίος συνδέει τον ενεργειακό μεταβολισμό με τη σύμφυτη (innate) ανοσία.

 

Summary

Lactate action on interferon production.  Urania Spyrakou – Papakonstantinou

A study presents a potential therapeutic strategy to treat viral infection and prevent cancer. The work established a critical role of glycolysis-derived lactate in limiting RLR signaling and identified MAVS as a direct sensor of lactate, which functions to connect energy metabolism and innate immunity.

 

Βιβλιογραφία

Zhang W, Wang G, Xu Z-G et al Lactate Is a Natural Suppressor of RLR Signaling by Targeting MAVS. Cell, 2019; 178: 176-189, https://doi.org/10.1016/j.cell.2019.05.003 (Abstract)

 

Επιστροφή στην πρώτη σελίδα του IDEA Medical Newsletter

 

Προειδοποίηση

Το περιεχόμενο του IDEA MEDICAL NEWSLETTER είναι επιστημονικό και απευθύνεται σε γιατρούς και λοιπούς επαγγελματίες υγείας.  Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί από πρόσωπα που δεν έχουν τα προσόντα  νόμιμης άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος για οποιαδήποτε θεραπευτική ή διαγνωστική εφαρμογή.