ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Tηλ.: 210 3609 363   -   Fax: 210 3601 762   -   Email: idea@eurolab.gr

2023:03                                    Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2023

 

Σημείωμα του εκδότη

Όπως είναι γνωστό στους αναγνώστες μας το IDEA Medical Newsletter εκδόθηκε αρχικά ως έντυπο πριν πολλά χρόνια.  Από το 2009 η έκδοση συνεχίστηκε σε ηλεκτρονική μορφή.  Έτσι οποιοσδήποτε επιστήμονας υγείας έχει ελεύθερη πρόσβαση στο περιεχόμενο.

Σε όλα αυτά τα χρόνια το περιοδικό αποτέλεσε χρήσιμο εργαλείο για σημαντικό αριθμό επιστημόνων υγείας και τα άρθρα του αξιολογήθηκαν, αναλύθηκαν και καταχωρίστηκαν \ σε ειδικά επιστημονικά indexes.

Υπενθυμίζεται στους συγγραφείς ότι μπορούν να στέλνουν προς δημοσίευση στο IDEA Medical Newsletter ανασκοπήσεις, επίκαιρα άρθρα και ερευνητικές εργασίες οι οποίες είτε είναι εξ ολοκλήρου αδημοσίευτες είτε έχουν ανακοινωθεί σε ελληνικά ή διεθνή ιατρικά συνέδρια καθώς και περιλήψεις διδακτορικών διατριβών και πρωτότυπων πτυχιακών εργασιών στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.  Όπως είναι γνωστό, τα περισσότερα συνέδρια δεν εκδίδουν πλήρη πρακτικά.  Οι ανακοινώσεις με την καταχώρισή τους στο IDEA Medical Newsletter τίθενται στη διάθεση και την κρίση των μελετητών.

Κατά την παράθεση της βιβλιογραφίας κάθε άρθρου γίνεται προσπάθεια να υπάρχει σύνδεση σε δωρεάν προσβάσιμη βιβλιοθήκη, στην οποία ο αναγνώστης θα μπορεί να βρει online είτε το πλήρες κείμενο (full text) του άρθρου είτε την περίληψή του (abstract).

 

Στην παρούσα έκδοση:

·         Η επίπτωση της νωδότητας στην κοινωνικότητα των ηλικιωμένων.  Καραπέτρου Ε [Ανασκόπηση] (Πλήρες κείμενο)

·         Η ιατρική κάνναβη έχει ανεπιθύμητες καρδιαγγειακές επιδράσεις;  Παπακωνσταντίνου Α [Ανασκόπηση] (Πλήρες κείμενο)

·         Συλλοίμωξη SARS-CoV-2 και ιού γρίππης (Flurona).  Παπακωνσταντίνου Α [Επίκαιρο άρθρο] (Πλήρες κείμενο)

 

 

Σε προσεχή έκδοση (ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ!):

·         Λεμφοκυτταρικός τύπος:  Μια χρήσιμη εξέταση στη διάγνωση της Long Covid.  Παπακωνσταντίνου Α, Σπυράκου – Παπακωνσταντίνου Ο. (Πρωτότυπη εργασία)

 

Άρθρα από παλαιότερες εκδόσεις του IDEA MEDICAL NEWSLETTER

Ανασκοπήσεις

·         Αναφυλαξία και άλλες παρενέργειες από ομαλιζουμάμπη.  Παπακωνσταντίνου Α [2023] (Πλήρες κείμενο)

·         Μέθοδοι περιορισμού της τοξικότητας του αργιλίου  Παπακωνσταντίνου Α [2019] (Πλήρες κείμενο)

·         Εργαστηριακή διάγνωση της νόσου Lyme  Σπυράκου-Παπακωνσταντίνου Ο [2018] (Πλήρες κείμενο)

·         Ασπέργιλλος κατά τις παροξύνσεις της ΧΑΠ  Παπακωνσταντίνου Α [2018] (Πλήρες κείμενο)

·         Επιδράσεις του χρωμίου στην υγεία Παπακωνσταντίνου Α [2016] (Πλήρες κείμενο)

·         Άσθμα και εγκυμοσύνη Παπακωνσταντίνου Α [2016] (Πλήρες κείμενο)

·         Λειτουργικά δραστικός C1-αναστολέας Παπακωνσταντίνου Α [2016] (Πλήρες κείμενο)

·         Ενδογενείς παράγοντες στη ΧΑΠ. Παπακωνσταντίνου Α [2014] (Πλήρες κείμενο)

·         Ανοσολογία της σαρκοείδωσης. Παπακωνσταντίνου Α [2011] (Πλήρες κείμενο)

·         Λειτουργική εξέταση κοπράνων. Σπυράκου Ο [2011] (Πλήρες κείμενο)

·         Προστατίτιδα: Διάγνωση και θεραπεία. Παπακωνσταντίνου Δ [2010] (Πλήρες κείμενο)

·         Μετάδοση και εργαστηριακή διάγνωση νοσημάτων από prion. Σπυράκου Ο [2010] (Πλήρες κείμενο)

·         Φυσιολογία και παθολογική φυσιολογία της πρωτεΐνης prion. Σπυράκου Ο [2010] (Πλήρες κείμενο)

·         Σύντομη ιστορική ανασκόπηση νοσημάτων από prion. Σπυράκου Ο [2010] (Πλήρες κείμενο)

·         Πνευμονοκοκκικές λοιμώξεις. Παπακωνσταντίνου Α. [2009] (Πλήρες κείμενο)

·         Ειδική ανοσοθεραπεία στο άσθμα. Παπακωνσταντίνου Α [2009] (Πλήρες κείμενο)

·         Άσθμα, αλλεργία και φλεγμονή. Παπακωνσταντίνου Α [2009] (Πλήρες κείμενο)

 

Πρωτότυπες εργασίες – Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις

·         Μικροβιολογία του καρκίνου του προστάτη.  Με την ευκαιρία ενός περιστατικού.  Σπυράκου – Παπακωνσταντίνου Ο. [2019] (Πλήρες κείμενο)

·         Epidemiology and Management of Extended Spectrum Beta Lactamase (ESBL) Enterobacteriaceae Bacteriuria in Renal Transplant Recipients in a UK Centre. Papakonstantinou D, Borrows R, David MD [2015] (Abstract)

·         Selective vs. universal screening for extended spectrum beta lactamases (ESBL) in tertiary hospital. Papakonstantinou D, Cadwgan A, Bodasing N [2014] (Abstract)

·         Association of Helicobacter pylori infection with diarrheal illness in children. Papakonstantinou D, Palaiologou N, Koutsaftiki C, Mammas J, Myriokefalitakis N, Spyrakou U [2010] (Abstract)

·         Επίδραση της άσκησης στην έκκριση 3 ορμονών σε μεσήλικες άρρενες ποδηλάτες. Παπακωνσταντίνου Δ, Παπακωνσταντίνου Α [2006] (Πλήρες κείμενο)

·         Τιμές αναφοράς μολυβδαινίου ορού σε Ελληνικό πληθυσμό φυσιολογικών ενηλίκων. Παπακωνσταντίνου Δ, Μήτση-Τζέλη Λ [2004] (Περίληψη)

·         The effect of aerobic exercise on serum isoenzyme CK-MB in healthy young women. Papakonstantinou D, Blika A, Aktypi A, Spyrakou U [2004] (Full text)

·         Evaluation of a new in vitro test (IAST®) for the screening of allergy in asthmatic patients. Papaconstantinou A, Makrygianni A, Spyrakou U. [2003] (Abstract)

·         Τιμές αναφοράς βαναδίου ορού σε Ελληνικό πληθυσμό φυσιολογικών ενηλίκων. Παπακωνσταντίνου Λ, Παπακωνσταντίνου Δ, Herbosch S, Σπυράκου Ο. [2002] (Περίληψη)

·         Ευαισθησία της ανίχνευσης LTA στη διάγνωση καρκίνου του πνεύμονα. Παπακωνσταντίνου Α, Μπούφας Α, Τσαγκούλη Σ, Χριστοδούλου Σ, Μακρυγιάννη Α, Σπυράκου Ο. [2002] (Περίληψη)

 

Επίκαιρα άρθρα

·         Η χορήγηση βιταμίνης D δεν έχει επίδραση στην Covid-19.  Η μελέτη CORONAVIT Παπακωνσταντίνου Α (Πλήρες κείμενο)

·         Η δράση του γαλακτικού οξέος στην παραγωγή ιντερφερόνης. Σπυράκου – Παπακωνσταντίνου Ο. (Πλήρες κείμενο)

·         Μείωση μεταλλάξεων του ιού της γρίππης κατά την παραγωγή εμβολίων.  Παπακωνσταντίνου Δ. [2019] (Πλήρες κείμενο)

·         S. epidermidis: Ένα επικίνδυνο δυνητικά παθογόνο βακτήριο  Σπυράκου-Παπακωνσταντίνου Ο [2018] (Πλήρες κείμενο)

·         Θεραπεία ουρολοιμώξεων που παρακάμπτει τα αντιβιοτικά Σπυράκου – Παπακωνσταντίνου Ο [2018] (Επίκαιρο άρθρο)

·         Αντιγριπικά εμβόλια χωρίς πρόσμιξη πρωτεΐνης αυγού Παπακωνσταντίνου Δ [2016] (Επίκαιρο άρθρο)

·         Η χρήση PCR για την ανίχνευση Clostridium difficile οδηγεί σε υπερδιάγνωση της λοίμωξης. Παπακωνσταντίνου Δ [2015] (Επίκαιρο άρθρο)

·         Αποτελεσματικότητα του Tiotropium Respimat® στο παιδικό άσθμα. Παπακωνσταντίνου A [2015] (Επίκαιρο άρθρο)

·         Αντιμετώπιση του status asthmaticus σε παιδιά με συνεχή χορήγηση υψηλής δόσης εισπνεόμενης σαλβουταμόλης Παπακωνσταντίνου A [2015] (Επίκαιρο άρθρο)

·         American Academy of Allergy, Asthma and Immunology (AAAAI) 2011 Annual Meeting - Ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις:  (α) Νέα μέθοδος διάγνωσης της αλλεργίας στην αραχίδα (φυστίκι). (β) Οι ασθματικοί έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιοπάθειας και διαβήτη. Παπακωνσταντίνου Α [2011] (Επίκαιρο άρθρο)

·         Η επιδημία χολέρας την Αϊτή προήλθε από Ασιατικό στέλεχος. Παπακωνσταντίνου Δ [2010] (Επίκαιρο άρθρο)

·         Η μικρολευκωματινουρία είναι προγνωστικός παράγων νεφρικής και καρδιακής νόσου σε υπερτασικούς μη-διαβητικούς ασθενείς. Παπακωνσταντίνου Δ. [2010] (Επίκαιρο άρθρο)

·         Υψηλές δόσεις εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο δυσπλασίας του εμβρύου. Παπακωνσταντίνου Α. [2009] (Επίκαιρο άρθρο)

 

To IDEA MEDICAL NEWSLETTER είναι τριμηνιαία διαδικτυακή επιστημονική έκδοση ελεύθερης πρόσβασης (open access).

Περιέχει κυρίως ανασκοπήσεις, επίκαιρα θέματα, ενδιαφέρουσες περιπτώσεις και πρωτότυπες εργασίες στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.  Δημοσιεύονται επίσης ανακοινώσεις που έχουν γίνει σε συνέδρια αλλά δεν έχουν δημοσιευθεί σε περιοδικά και περιλήψεις πρωτότυπων πτυχιακών ή μεταπτυχιακών εργασιών ή διδακτορικών διατριβών.

Όλα τα άρθρα που δημοσιεύονται στο IDEA MEDICAL NEWSLETTER εγκρίνονται από επιστημονική επιτροπή.  Η επιτροπή έχει δικαίωμα να ζητήσει διορθώσεις ή μεταβολές στη μορφή του άρθρου πριν από τη δημοσίευση.

Οι συγγραφείς διατηρούν την πνευματική ιδιοκτησία των άρθρων τους, αλλά επιτρέπεται η διανομή, η εκτύπωση και γενικά κάθε χρήση ολόκληρου του άρθρου ή τμήματος αυτού, αρκεί να αναφέρεται η πηγή.  Καμιά άδεια δεν απαιτείται από το συγγραφέα ή τον εκδότη.

Οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν δωρεάν άρθρο ή άρθρα, όπως ακριβώς δημοσιεύονται, σε εκτυπώσιμη μορφή pdf παρακαλούνται να στείλουν σχετικό email στο idea@eurolab.gr

 

Υπεύθυνος έκδοσης: Αντώνιος Παπακωνσταντίνου

Προειδοποίηση

Το περιεχόμενο του IDEA MEDICAL NEWSLETTER είναι επιστημονικό και απευθύνεται σε γιατρούς και λοιπούς επαγγελματίες υγείας.  Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί από πρόσωπα που δεν έχουν τα προσόντα νόμιμης άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος για οποιαδήποτε θεραπευτική ή διαγνωστική εφαρμογή