* Κεντρική σελίδα

* Δραστηριότητες

* Ειδικές εξετάσεις

* Κατ' οίκον

* Ιατρικές εξελίξεις

* Στείλτε e-mail

* English section

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιατρικά Διαγνωστικά Εργαστήρια Επιστημ. Συνεργάτες


ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ·  Πνευμονολόγος, ειδ. στην αλλεργία.  Απόφοιτος Λειτ. Πρωτεωμικής MTS (Γαλλία).  τ. Μέλος επιστ. συμβουλίου Αλλεργίας &  Κλιν. Ανοσολογίας της American Thoracic Society (1985-1992).  Εκπρόσωπος στην Interasma.  Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Επιστημόνων Υγείας

ΣΠΥΡΑΚΟΥ - ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ·  Ιατρός Βιοπαθολόγος (Μικροβιολόγος).  Διδάκτωρ ιατρικής σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.  Μεταπτυχιακός τίτλος στη διοίκηση μονάδων υγείας CNAM (Γαλλία).  Εταίρος της American Society for Clinical Pathology.  τ. Καθηγήτρια ιατρικής μικροβιολογίας & μυκητολογίας ΤΕΙ Αθήνας (1985-1996)

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ·  Ιατρός Κυτταρολόγος

ΓΙΑΓΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ·  Ιατρός Βιοπαθολόγος (Μικροβιολόγος)